Gujarati Gazals

Play and Downloading of popular Gujarati Gazal with one click...

Aankhon Radi Padi

Aankhon Thi Laisu Kam

Aap Nu Mukh Joi

Aapna Be Na Manma

Ame Dhari Nahoti

Arman Lai Ne

Arth No Avkash

Bani Azad Jyare

Bas Etli Samaj

Biji To Koi Rite

Chal Maliye

Chhalakti Joi Ne Mausam

Chhe Kain Zindagi Maa

Dikro Maro Ladakvaiyo

Dilasa Thi Have Dukh

Dur Dur Parvat Par

Ek Di Sarjak Ne

Ek Raja E

Emno Chehro Are

Evij Chhe

Gusee Thaya Jo Lok

Haji Pan Emne

Halve Hathe Hateli Upar

Hase Mari Dasha

Himmatthi Dharyun Kam

Honth Par Aavine

Hoon Hath Ne Mara

Hoon Padyo Chhun Prem Maa

Hoy Yaad Aapne

Hriday Na Dard Ni